Waldorfpedagogik

Waldorfpedagogiken och Örjanskolan arbetar för att, i nära samarbete med hemmen, fostra eleverna till fria och ansvarstagande individer som är förmögna att uppfatta omvärldens behov och att omsätta egna val till handling. I det dagliga arbetet med eleverna utgår vi från att varje människa behöver utveckla sitt intellekt, sin känsla och vilja i samklang. Denna samklang ser olika ut beroende på var människan befinner sig i ålder och utveckling.

Foto: Richard Svanström

Waldorfpedagogik i korthet

 • Waldorfskolor är idéburna friskolor.
 • Det konstnärliga genomsyrar alla ämnen.
 • En viktig del i undervisningen är hantverkslektionerna. Några hantverk som erbjuds på Örjanskolan är smide, träslöjd, skulptur, bokbindning, vävning, m fl.
 • Eleverna uppmanas till både kreativt och kritiskt tänkande vilket leder till en förmåga till självständig problemlösning och initiativrikedom.
 • Vi strävar efter att skoldagen ska följa en bestämd struktur:
  – Morgonens piggaste stund ägnas åt undervisning i något av de så kallade kunskapsämnena (historia, naturvetenskap, etc). Ett ämne undervisas varje morgon 1-2 timmar under en period om 2-4 veckor.
  – Skoldagens mitt ägnas åt övningsämnena (musik, språk, matematik, etc).
  – När tröttheten börjar infinna sig mot slutet av skoldagen tar hantverksundervisningen vid.
 • Undervisningen styrs inte enbart av färdiga läromedel utan också av lärarens berättande, grupparbeten och konstnärliga bearbetningar. Även elevernas redovisningar sker på olika konstnärliga, skriftliga och muntliga sätt.
 • Två ämnen är specifika och viktiga i en waldorfskola: eurytmi och formteckning. I dessa övas koordination och andra förmågor som gynnar eleven i dennes studier.

Mer om waldorfpedagogik

Waldorf.se