Trivselregler

På Örjanskolan vill vi att alla ska trivas och utvecklas tillsammans. Därför värnar vi om en trygg arbetsmiljö som bygger på respekt och kreativitet. Trivselregler ska arbetas fram gemensamt med alla, elever och medarbetare. Därför omarbetas trivselreglerna inför varje läsår. Det är allas ansvar att alla trivs på skolan.

Våra ledord är:

TRYGGHET – DELAKTIGHET – TOLERANS – KREATIVITET – KUNSKAP – ANSVAR

Därför:

  • tilltalar jag andra med ett trevligt och vårdat språk
  • respekterar jag rätten till arbetsro i studier, lek och aktivitet
  • arbetar jag aktivt för nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling
  • tar jag hand om och vårdar våra lokaler och vår utemiljö
  • har jag med det material som förväntas till respektive lektion
  • ser jag till att komma i tid
  • respekterar jag regler och överenskommelser kring mobiltelefoner, rökning m.m.