Skolhälsovård

Skolhälsovården är en fortsättning på Barnavårdcentralens arbete. Vårt uppdrag är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården skall främst verka förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Vi har tystnadsplikt.

Våra arbetsuppgifter är:

  • att bedriva öppen mottagning
  • att ha hälsobesök
  • att utföra vaccinationer
  • att hjälpa elever i behov av särskilt stöd
  • att delta i elevhälsoteamet
  • att samarbeta med elever, vårdnadshavare och kollegiet

Skolläkare

Susanne Wärnhjelm

Elever kan boka läkartid genom skolsköterskan.

Skolsköterska

Annika Löfström Stare
Tel: 08 551 50 624
E-post: skolhalsovarden@nullorjanskolan.se

Arbetstider
Tisdag 8.00-16.00
Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-14.30 (ojämna veckor)

Öppen mottagning:
Tisdag, onsdag, torsdag kl. 9.15-10.15

Kurator

Margareta Rask
E-post: kurator@nullorjanskolan.se

Arbetstider
Måndag, tisdag, onsdag/torsdag