Estetiska programmet

Med inriktning waldorf

Utveckla ditt kreativa tänkande och fördjupa dig i olika konstnärliga uttryck.

På vårt inspirerande estetiska program får du utveckla en bredd inom konstnärliga uttrycksformer som: bild, formgivning, musik, hantverk, teater och eurytmi.

Inom programmet studerar du såväl samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga ämnen på ett sätt som fördjupar dina kunskaper och utvecklar din förmåga att uttrycka dig skriftligt, muntligt och estetiskt.

Programmet ger behörighet till högre studier.

Poängplan

Estetiska programmet Waldorf (studievägskod: ESWALVE)
Gymnasiegemensamma kurser 1150 p.
Engelska 5, 100 p.
Engelska 6, 100 p.
Historia 1b, 100 p.
Historia 2b – kultur, 100 p.
Idrott och hälsa 1, 100 p.
Matematik 1b, 100 p.
Naturkunskap 1, 100 p.
Religionskunskap 1, 50 p.
Samhällskunskap 1b, 100 p.
Svenska 1 / Sv s 2:a spr 1, 100 p.
Svenska 2 / Sv s 2:a spr 2, 100 p.
Svenska 3 / Sv s 2:a spr 3, 100 p.

Gymnasiearbete, 100 p.

Programgemensamma kurser, 150 p.
Estetisk kommunikation 1, 100 p.
Konstarterna och samhället, 50 p.

Inriktning och programfördjupning waldorf, 700 p.
Bild, 100 p.
Bild och form 1, 100 p.
Eurytmi 1/2, 100 p.
Konsthantverk 1, 100 p.
Konsthantverk 2, 100 p.
Musik, 100 p.
Naturkunskap 2, 100 p.

Valbara kurser 400p. Varav 200p. programfördjupning och 200p. individuellt val.
Engelska 7, 100 p.
Ensemble, 100 p.
Eurytmi 2,3,4, 100 p.
Film och TV produktion, 100 p.
Filosofi 1 50 p.
Idrott och hälsa 2, 100 p.
Konsthantverk 3,4,5, 100 p.
Matematik 2b, 100 p.
Moderna språk, 100 p.
Psykologi 1, 50 p.

Beroende av elevunderlag och önskemål ges ovanstående kurser.
Finns efterfrågan och kompetens på skolan kan även andra kurser ges inom det individuella valet. För att en kurs ska strata måste ett visst antal elever ha valt denna kurs.

Individuellt val 200 p.
Bl a Matematik 2b, Moderna språk

OBS! Elevens individuella studieplan innefattar minst 2500 kurspoäng