Inackordering

Örjanskolan är ett gymnasium med riksintag

Det innebär att elever som är intresserade av vårt gymnasium kan gå här oavsett var i landet de bor.
Eftersom att waldorfgymnasium inte finns på så många orter får vi in många ansökningar från sökande runt om i landet. För att underlätta studietiden för dem förmedlar vi kontakt med familjer i skolans närområde som gärna vill erbjuda en gymnasieelev ett trevligt boende under gymnasietiden. Hyra och villkor avtalas med respektive familj. Skolan känner familjerna väl och vi garanterar att eleverna får ett boende där de kan känna sig välkomna och trygga.

Elever som bor minst 1 timmes resväg från skolan och vars hemort saknar ett gymnasium med waldorfprogram kan ansöka om inackorderingsbidrag från CSN.

Att bo i Järna ger eleverna en unik möjlighet att njuta av den vackra naturen som det sörmländska landskapet erbjuder och samtidigt ta del av ett rikt kulturutbud genom de många olika verksamheterna i området.
Här finns Kulturhuset i Ytterjärna, Saltå kvarn, Sörmlandsleden, en aktiv sportklubb och bra kommunikationer.

Läs mer om inackorderingsbidrag här!