Om Örjangymnasiet

”Utbildning handlar inte om att fylla en hink utan om att tända en eld.”
William Butler Yeats

Örjangymnasiet är en icke vinstdrivande friskola med waldorfpedagogik. Istället för att enbart rikta in oss på ett område anpassas ämnen och kursplaner så att praktiska ämnen inspirerar teoretiska och vice versa. Till exempel genomförs en fältmätningsresa i klass 11 där praktiskt arbete med instrument och redskap kombineras med avancerad matematik och kartritning.

Örjangymnasiet erbjuder två program; ett med naturvetenskaplig inriktning och ett med estetisk inriktning.

Det naturvetenskapliga programmet kan ge fullständig naturvetenskaplig behörighet för universitets- och högskolestudier och innehåller samtidigt flertalet praktiska ämnen såsom smide, träslöjd och bild. Detta är unikt för waldorfgymnasiets naturprogram.

Det estetiska programmet ger en varierad utbildning med naturvetenskapliga och estetiska ämnen med möjlighet till ytterligare fördjupning i de estetiska ämnena t.ex musik, bild, film, eurytmi och konsthantverk.

Utmärkande för Waldorfgymnasiet är att alla ämnen i båda programmen ska tilltala hela människan. Sociala, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och estetiska perspektiv bildar tillsammans en allsidig kunskap och ger dig erfarenhet  av alla områden i livet.

Båda programmen är högskoleförberedande och ger dig goda möjligheter att vidareutveckla dina kunskaper och färdigheter efter gymnasiet.

Även de naturvetenskapliga ämnena har ett estetiskt förhållningssätt.

Hantverk är en självklar del i waldorfpedagogiken.

Utmärkande för skolan och undervisningen är en medvetenhet om vikten av att stimulera hela människans utveckling och inte enbart den intellektuella, det betyder att den sociala, emotionella och fysiska utvecklingen värderas lika i waldorfpedagogiken.

Våra elever får god och nyttig mat som ger ökad energi även under de längre skoldagarna. Vi satsar på råvaror som är ekologiska och även närproducerade i den mån det är möjligt. Måltiden tillagas av rutinerad kökspersonal i skolans egna kök.

Lärarkåren är engagerad och arbetar med kreativ inlärning, bland annat genom att kombinera löptimmar med morgonperioder. Dagen inleds med en dubbeltimme i ett specifikt ämne som byts var tredje vecka. Detta kallas morgonperiod och är unikt för waldorfskolan.

Våra lärare är utbildade waldorfpedagoger vilket betyder att deras undervisning bygger på flexibel pedagogik på individuell nivå. Den höga lärartätheten gör det möjligt för eleven att bli sedd och få individuell vägledning. Lärare och elev har en god och ömsesidigt respektfull relation vilket skapar en lugn och trygg arbetsmiljö.

I klass 12 får eleverna ägna sig åt ett projektarbete på 100 poäng. Istället för att begränsa eleverna till ett projekt med koppling till deras program ger vi dem frihet att välja ett ämne som de brinner för; allt ifrån att bygga ett vindkraftverk eller en bastubil till att skapa elektronisk musik eller fördjupa sig i ett matematiskt problem.

Under vårterminen i klass 12 redovisar eleverna sina arbeten på Ytterjärna Kulturhus stora scen, ett evenemang som är mycket uppskattat och välbesökt.

Alla resor och projekt som ingår oavsett inriktning:

  • Fältmätningsresa som en del av matematikundervisningen.
  • Botanikresa och andra ämnesorienterade resor.
  • Arkitektur- och kulturresa i Europa.
  • Teaterframförande tillsammans med klassen.
  • Individuellt slutprojekt som du väljer själv.