Estetiska programmet

Med inriktning waldorf

Utveckla ditt kreativa tänkande och fördjupa dig i olika konstnärliga uttryck.

På vårt inspirerande estetiska program får du utveckla en bredd inom konstnärliga uttrycksformer som: bild, formgivning, musik, hantverk, teater och eurytmi.

Inom programmet studerar du såväl samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga ämnen på ett sätt som fördjupar dina kunskaper och utvecklar din förmåga att uttrycka dig skriftligt, muntligt och estetiskt.

Programmet ger behörighet till högre studier.

Poängplan

Estetiska programmet Waldorf (studievägskod: ESWALVE)
Gymnasiegemensamma kurser 1150 p.
Engelska 5, 100 p.
Engelska 6, 100 p.
Historia 1b, 100 p.
Historia 2b – kultur, 100 p.
Idrott och hälsa 1, 100 p.
Matematik 1b, 100 p.
Naturkunskap 1b, 100 p.
Religionskunskap 1, 50 p.
Samhällskunskap 1b, 100 p.
Svenska 1 / Sv s 2:a spr 1, 100 p.
Svenska 2 / Sv s 2:a spr 2, 100 p.
Svenska 3 / Sv s 2:a spr 3, 100 p.

Gymnasiearbete, 100 p.

Programgemensamma kurser, 150 p.
Estetisk kommunikation 1, 100 p.
Konstarterna och samhället, 50 p.

Inriktning och programfördjupning waldorf, 700 p.
Konsthantverk 1, 100 p.
Konsthantverk 2, 100 p.
Bild o form 1, 100 p.
Bild 100 p.
Musik, 100 p.
Eurytmi 1/2, 100 p.
Naturkunskap 2b, 100 p.

Valbar programfördjupning 200 p.

Beroende av elevunderlag och önskemål om fördjupning kommer du att kunna välja bland ett flertal estetiska och teoretiska kurser. Ex.
Konsthantverk 3-5, Ensemble, Film och TV produktion, Eurytmi 2, 3, 4
Engelska 7, Filosofi, Psykologi, Matematik 2b, Moderna språk, Idrott och
hälsa 2.

Individuellt val 200 p.
Bl a Matematik 2b, Moderna språk

OBS! Elevens individuella studieplan innefattar minst 2500 kurspoäng